Baking

Today the focused has been on “baking” porcelain, not the easiest thing for thoose who haven´t tried (I experienced).

Talked a lot with Ula and Bogush about how to make quite complicated geometrical parts without making them to fragile and easy to brake. Bogusg had a method when mishing pappermass with porcelain clay to make it stronger, the same principe as when concrete get reinforced by something more flixible (steel, fibres etc.).

Have a lot more to bake (and learn) but it goes forward!

Christmas Calender

Participating with pictures in Dramalogens Julkalender. Check it out!

Dramalogens Christmas Calender

output_3ctgpc
(In Swedish)

Lucka nr 5:

Eftertraktad, artificiell och intelligent;
perfekt och forskad fram och som från himlen sänt.

Tick tack du samtid, men är det en sak eller ett mänskligt väsen;
Och betraktas gåvan senare som miraklet eller den stora fadäsen

Nåväl jag tar emot med varningens finger och ett ljus av hopp;
kanske är det inte så dumt med plast i en köttslig kropp.

Men låt ej glömma att önskningar kan förblinda och drömmar bli för stora;
och låt inte innovationer och framtid skymma vad vi också kan förlora.”

#ArtificiellIntelligens #Vetenskap #Ikaros #Dramalogen